İnsan Kaynakları Politikamız

Levazım insan kaynakları politikası, müşteri odaklı, bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan yetkin bir organizasyon meydana getirmektir. Bu amaç doğrultusunda sürekli kendini geliştirme prensibini esas almaktadır.

Levazım insan kaynakları politikasının temel hedefleri:

  • Rekabet gücünü artıracak yetkinliklerin kurumsal olarak geliştirilmesi
  • Kadroların devamlılığını sağlamak üzere yeni yeteneklerin kuruma kazandırılması ve geliştirilmesi
  • Yüksek çalışan bağlılığının ve performansın teşvik edilmesi

Levazım’da, işgücü ihtiyacı planlanmasından başlayarak işe alım ve yerleştirme, eğitim ve gelişim yönetimi, ödüllendirme gibi tüm insan kaynakları yöntemleri sürekli gelişimi ve üstün performansı sağlama, teşvik etme ve ödüllendirme prensibi çerçevesinde işletilmektedir.

İş Başvuru Formu

İletişimde kalın.